Kwadrat i trójkąt równoboczny mają takie same obwody , równe 12cm.Czy przekątna kwadratu jest dłuższa od wysokości trójkąta?

i jeszcze jedno :)

Przekątna kwadratu i wysokość trójkąta równobocznego mają jednakową długość równą3cm.Czy pole kwadratu jest większe od pola trójkąta?


DAM NAJ !!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T20:30:47+02:00
Zad 1
Ob k = 12
a (bok kwardatu) = 3
d = a√2
d = 3√2 ≈ 4,2

Ob t = 12
a (bok trójkąta) = 4
h = 2√3 ≈ 3,4

Większa jest przekątna kwadratu

Zad 2
d = 3
3 = a√2
a = 3/√2 (prawą stroną mnożymy razy pierwiastek z dwóch)
a = 3√2 / 2
P = (3√2 / 2) * (3√2 / 2)
P = 18/4
P= 4,5

h = 3
h = a√3/2 (mnożymy obie strony przez 2)
6 = a√3 (dzielimy na pierwiastek z trzech)
a = 6/√3 (mnożymy prawą stronę razy pierwiastek z trzech
a = 6√3/ 3
a = 2√3
P = 1/2 * 2√3 * 3
P = 3√3
P = 5,1
Większe jest pole trójkąta.

;)
1 5 1