Odpowiedzi

2010-03-28T20:25:34+02:00
Może chcieć traktować ja jako mniejszości narodowa lub nie, mogą się uczyć w szkołach publicznych, a w szczególności naukę języka oraz własnej historii i kultury, publiczne radio i telewizja powinny uwzględniać ich potrzeby,
11 1 11
2010-03-28T20:25:48+02:00
Prawa mniejszości narodowych
1 Prawo do zakładania i utrzymywania własnych konstytucji, organizacji lub stowarzyszeń.
2 do nauczania w publicznych placówkach oświatowych języka, historii i kultury mniejszości narodowych.
3 Prawo do nie zakłucanych kontaktów między sobą.
4 prawo do instytucji.
5 prawo do kultury i religii.
Mam nadzieje że ci pomogłem wybierz najlepsze
70 4 70