Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T20:37:07+02:00
1. Kto był pierwszym królem z dynastii piastów?
- Mieszko I
2. Który władca z dynastii piastów przyjął chrzest?
- Mieszko I
3. W którym roku Mieszko I przyjął chrzest?
- W 996 r.
4. Jakie były insygnia królewskie za czasów pierwszych piastów?
- Korona berło i jabłko.
5. W których latach rządził Mieszko I?
- Do 992 r.
6. W których latach rządził Bolesław Chrobry?
- 992 - 1025.
7. W którym roku Bolesław Chrobry był koronowany?
- W 1025 r.
8. W którym roku odbył się zjazd gnieźnieński?
- W 1000 r.
9. W których latach rządził Bolesław Krzywousty?
- 1102 - 1138.
10. Wyjaśnił, dlaczego Bolesław Krzywousty podzielił Polskę na dzielnice?
- Ponieważ chciał zapobiec bratobójczym walkom.
11. Przedstaw skutki statutu Bolesława Krzywoustego.
- Książęta tocząc między sobą zacięte walki, szukali pomocy na sąsiednich dworach, powodując zbrojne najazdy obcych państw.
12. W którym roku Konrad Mazowiecki sprowadził do Polski krzyżaków?
- W 1226 r.
13. W którym roku najechali na Polskę Mongołowie?
- W 1241 r.
14. W których latach panował Władysław Łokietek?
- 1306 - 1333.
15. Skąd pochodzi przydomek "Łokietek"?
- Od niskiego wzrostu władcy.
16. W którym roku Polska utraciła Kujawy na rzecz Krzyżaków?
- W 1331 r.
17. W którym roku Łokietek się koronował?
- W 1320 r.
18. W których latach panował Kazimierz Wielki?
- 1333 - 1370.
19. Kto zawarł pokój z Krzyżakami?
- Kazimierz Wielki.
20. Z kim zawarł sojusz Kazimierz Wielki?
- Z Litwą i Węgrami.

To wszystko ;) Liczę na naj ;-)) Pzdr ;*
4 5 4