Zad.1 Podwojona suma pewnych dwóch liczb wynosi 24, a ich różnica 2 można zapisać w postaci układu równań:( dwa znaki { { to jest ozdnaczenie jednego układu równań)

{2x+2y=24 {2x+2y=24 {2x+2y=24 {2x+y=24
{x-y=2 {x-y=2 {2x-2y=2 {2x-2y=2

zad.2 Jeden z boków pewnego prostokąta o obwodzie 22cm jest dłuższy o 20% od drugiego boku. Ile wynosi pole tego prostokąta?

zad.3 25uczniów klasy IIa pisało sprawdzian z matematyki. 0,2 uczniów otrzymało co najmniej ocenę bardzo dobrą, a ocenę dobrą dostało cztery razy więcej uczniów niż ocenę celującą. Dostatecznych ocen było o 1 więcej niż dobrych, dwójek tyle samo co piątek, a jedynek nie było wcale. Średnia ocen tej klasy wynosi? (Zapisz wszystkie obliczenia w układzie równań).

1

Odpowiedzi

2010-03-28T20:23:38+02:00
Zad 2
x-dl. krotszego boku
1,2x-dl. dluzszego boku
2x+ 2*1,2x=22
4,4x=22
x=5

5cm- dl krotszego boku
6cm- dl. dluzszego boku
p= 5cm*6cm
p=30cm²
2 3 2