Wyobraź sobie że koło o promieniu długość 5, obracając się toczy się po prostej.
jaką odległość pokona to koło jeśli wykona 10 obrotów?
Ile pełnych obrotów wykona to koło na odcinku o długości 100?
Ile obrotów na sekundę musi wykonywać to koło aby w ciągu minuty pokonać odległość 3000π.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T21:08:43+02:00
R=5
2πr=2*π*5=10π - długość okręgu (droga pokonana w 1 obrocie)

a)
10*10π=100π
przyjmując π≈3,14
100π≈314
Odp. Wykonując 10 pełnych obrotów pokona odległość =314.

b)
100:10π=10/π
przyjmując π≈3,14
10/3,14=3,18
Odp. Koło wykona 3 pełne obroty

c)
odległość 3000π
czas 1min= 60s

prędkość:
V=3000π/60s
skracając otrzymujemy:
V=50π/s
ponieważ obwód koła = 10π
więc koło musi wykonać 5 pełnych obrotów w ciągu 1s.

2 5 2