1.ciśnienie wywierane przez oliwę na dono naczynia wynosi 1354Pa. jaka jest wyskość słupa oliwy w naczyniu
2. siła parcia działająca na dno naczynia o polu powierzchni 25cm² wynosi 3,75N. jakie ciśnienie wywierane jest na dno naczynia przez ciecz?
3.jaka jest wartość siły która działająca na ciało o masie 2kg, nadaje mu przyspieszenie2m na sekundę kwadratową
4 z jaką prędkrością poruszuó się ciało o masie 4kg jeżeli jego energia kinetyczna wynosiła 0,8j
5. oblicz wartość siły , z jaką oddziałują na siebie dwa jednakowe ładunki o wartości 5x10⁻⁵C każdy z odległości 10cm
6.w jaki sposób można naelektryzować ujemnie elktroskop za pomoca laski ebonitowej proszę o wasze rozwiązania

1

Odpowiedzi

2010-03-30T17:29:13+02:00
1.(gestosc oliwy =920kg/m³)
p=1354Pa
g=10m/s2
d=920kg/m3
p=dgh
h=p/dg
h=1354/10*920=0,15m
2.dane: szukane
F=3,75N P=?
S=25cm²:10 000
S=0,0025m²

P=F:S
P=3,75N:0,0025m²
P=1500P-pascali
P=1,5kP

Odp:Ciśnienie wywierane na dno naczynia wynosi 1,5kP