Odpowiedzi

2010-03-28T20:25:49+02:00
Sejm walny – powstał na początku XV wieku, gdy na ogólnopolskie zjazdy urzędnicze zaczęła przybywać szlachta i przedstawiciele miast.

Sejmiki ziemskie- był to zjazd całej szlachty z terenu danej ziemi bądź województwa.Zwoływał je najwyższy urzędnik z terenu danej Ziemi. Zwoływał je po to by uzgodnić jakąś decyzję dotyczącą jego Ziemi.