POTRZEBUJE RAZEM Z OBLICZENIAMI!!!
Oblicz pole powierzchni graniastosłupa prostego, którego krawędź boczna ma 20cm a podstawa jest:

a) trapezem równoramiennym o bokach 10cm, 6cm,4cm i 4cm.
b)rombem o przekątnych 12cm i 16cm
c) trapezem równoramiennym o podstawach 3cm i 9cm i wysokości 4 cm.

2

Odpowiedzi

2010-03-28T20:25:45+02:00
A)Pole trapezu = 1/2 (a+b)*h
a=10cm
b=6cm
h=4 cm
Pt=1/2*16*4=32cm²
Objętość:
V=Pt*H=32*20=640 cm³

b)Pole rombu= (e*f):2
Pr=(16*12):2=192:2=96 cm²
Objętość:
V=Pr*H=96*20=1920 cm³

c)Pole trapezu = 1/2 (a+b)*h
a=3cm
b=9cm
h=4 cm
Pt=1/2*11*4=22cm²
Objętość:
V=Pt*H=22*20=440 cm³
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T21:05:44+02:00