1.Przepisz podane równania i dobierz współczynniki stechiometryczne.
a).Cu+O₂=Cu₂O
b).Fe+O₂=FeO
c).Fe+O₂=Fe₂O₃
d).H₂+O₂=H₂O
2.Ułoż i uzgodnij równania reakcji spalania w tlenie podanych pierwiastków.
a).wapń
b).siarka
c).sód
d).glin
3.tlenki powstaja między innymi w reakcjach spalania związków chemicznych.Dobierz współczynniki stechiometryczne w podanych równaniach.
a).CH₄+O₂=CO+H₂O
b).NH₃+O₂=NO+H₂O
c).NH₃+O₂=NO₂+H₂O
d).H₂S+O₂=SO₂+H₂O

3

Odpowiedzi

2010-03-28T20:33:15+02:00
1.Przepisz podane równania i dobierz współczynniki stechiometryczne.
a).4Cu+O₂=2Cu2O
b).2Fe+O₂=2FeO
c).4Fe+3O₂=2Fe₂O₃
d).2H₂+O₂=2H₂O
2.Ułoż i uzgodnij równania reakcji spalania w tlenie podanych pierwiastków.
a).wapń 2Ca + O2 = 2CaO
b).siarka S + O2 = SO2
c).sód 4Na + O2 = 2Na2O
d).glin 4Al + 3O2 = 2Al2O3
3.tlenki powstaja między innymi w reakcjach spalania związków chemicznych.Dobierz współczynniki stechiometryczne w podanych równaniach.
a).2CH₄+3O₂=2CO+4H₂O
b).4NH₃+5O₂=4NO+6H₂O
c).4NH₃+7O₂=4NO₂+6H₂O
d).2H₂S+3O₂=2SO₂+2H₂O
1 5 1
2010-03-28T20:38:06+02:00
1.
a)4Cu+O2=2Cu2O
b)2Fe+O2=2FeO
C)4Fe+3O2=2FeO3
d)2H2+O2=2H2O
1 4 1
2010-03-28T20:40:41+02:00
1.Przepisz podane równania i dobierz współczynniki stechiometryczne.
a).4Cu+O₂=2Cu₂O
b).2Fe+O₂=2FeO
c).6Fe+3O₂ = 3Fe₂O₃
d).2H₂+O₂=2H₂O
2.Ułoż i uzgodnij równania reakcji spalania w tlenie podanych pierwiastków.
a).wapń 2Ca + O₂ = 2Ca0
b).siarka S + 0₂ = SO₂
c).sód 2Na + O₂ = 2Na₂O
d).glin 4Al + 3O₂ = 2Al₂O₃
3.tlenki powstaja między innymi w reakcjach spalania związków chemicznych.Dobierz współczynniki stechiometryczne w podanych równaniach.
a).2CH₄ + 3O₂ = 2CO + 4H₂O
b).NH₃+O₂=NO+H₂O - tu jest dobrze
c).2NH₃ + 4O₂ = 2 NO₂ + 3H₂O
d).2 H₂S + 3O₂ = 2 SO₂ + 2H₂O
1 5 1