Odpowiedzi

2010-03-28T20:29:52+02:00
1. czy okłamałam dziś rodziców?
2. - czy poszłam dziś na msze?
3. - czy złamałam dzisiaj przykazania Boże?
4.- czy byłam dziś posłuszna?
5. - czy nie byłam dziś współczująca?
6. - czy zmówiłam dzis modlitwę?
7. - czy mogła przeżyć ten dzień lepiej?
2010-03-28T20:33:18+02:00
1.Czy poszedłem dziś do kościoła?
2.Czy zmówiłem poranny i wieczorny pacierz?
3. Czy nie obrażałem dziś nikogo?
4. Czy nie mówiłem brzydkich słów?
5.Czy nikogo nie okłamałem?
6.Czy wypełniłem wszystkie należące do mnie obowiązki?
7.Czy pomogłem rodzicom,starszym ludziom?
2010-03-28T20:37:37+02:00
-Kiedy po raz ostatni przystąpiłem do sakramentu pokuty?
-Czy w pełni uczestniczyłem w niedzielnej mszy świętej?
-Czy moja wielkanocna spowiedź była szczera?
-Czy nadaną przez kapłana pokutę odmówiłem szczerze czy z lęku przed karą Bożą?
-Czy zachowywałem nakazane posty?
-Czy sumiennie uczestniczyłem w rekolekcjach wielkopostnych?
-Czy nie mówiłem fałszywego świadectwa na bliźniego?
-Czy nie nadużywałem imienia Bożego?
-Czy byłem posłuszny rodzicom, dziadkom, przełożonym?
-Czy byłem lojalny wobec przyjaciół?
-Czy zachowywałem się stosownie do wieku?
-Czy zachowywałem prawa zapisane w dekalogu?
-Czy zachowywałem 5 przykazań kościelnych?
-Czy unikałem 7 grzechów głównych?
-Czy w ostatnim czasie nie popadłem w żaden nałóg(stała skłonność do popełniania złego)?
-Czy nie odmówiłem pomocy bliźniemu?
-Czy nie robiłem nic aby dokuczyć bliźniemu?
-Czy nie grzeszyłem słowami, myślami i uczynkami?
-Czy popełniłem grzech ciężki?