1.Boki równoległoboku mają długości 5cm i 12cm,a wysokośc opuszczona na dłuższy bok jest równa 4cm. a)Oblicz ten równoległo bok. b)Oblicz drugą wysokośc tego równoległoboku. 2.Dolna podatawa trapezu jest równa 12cm,wysokośc jest połową tej podstawy,a górna podstawa jes o 15mm dłuższa od wysokości.Oblicz pole tego trapezu.Prosze jeszcze na dziś to zadanie.Z góry dziękuje:*:*:*:*

1

Odpowiedzi

2010-03-28T20:58:38+02:00
Zad.2
a=12cm
h=a/2=12/2=6cm
b=h+15mm=6cm+15mm=6,15cm

P=1/2 * (a + b) * h
p=1/2 * (12 + 6) * 6,15
p=0,5 * 18 * 6,15
p=9 * 6,15
p=55,35(centymetrów kwadratowych)