Odpowiedzi

2010-03-28T23:22:20+02:00
Romantyzm był ruchem ideowym, literackim i artystycznym.

Romantycy zwrócili uwagę na życie wewnętrzne człowieka - duchowość, uczucia, emocje, a również na odrębność jednostki ludzkiej, jej odmienność i indywidualność.

Typowy romantyczny bohater literacki to buntownik motywowany wielkimi namiętnościami, takimi jak miłość lub nienawiść.

Siłą napędową romantyzmu była tęsknota za rajskim światem, poszukiwanym poza nudną codziennością, poczucie beznadziei, a nawet spalenia się w poszukiwaniu ideału, głównie idealnej miłości.

MOTYWY ROMATYZMU
* przedkładanie uczucia, intuicji i wiary nad rozum, sprzeciw wobec oświeceniowego racjonalizmu,
* protest wobec klasycyzmu i harmonii,
* indywidualizm,
* bunt przeciw kanonom i konwencjom,
* tajemniczość, fantastyka, pochwała wyobraźni jako mocy twórczej człowieka,
* fascynacja żywiołowością natury,
* protest przeciwko dyktaturze i autorytaryzmowi oraz feudalnemu porządkowi społecznemu,
* umiłowanie wolności (walka narodowowyzwoleńcza)