Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T20:39:30+02:00
Znajdź współrzędne punktów przecięcia się z osią x oraz z osią y wykresu funkcji:
a) y = 3x - 3
z osia x to podstawiamy y=0
0=3x-3
-3x=-3/:(-3)
x=1
(1,0)
z osią y to podstawiamy x=0
y=3*0-3=-3
(0,-3)
b) y = -2x + 4
z osia x to podstawiamy y=0
0=-2x+4
2x=4
x=2
(2,0)
z osią y to podstawiamy x=0
y=-2*0+4=4
(0,4)
c) y = ½x - 3
z osia x to podstawiamy y=0
0=1/2x-3
-1/2x=-3
x=6
(6,0)
z osią y to podstawiamy x=0
y=1/2*0-3=-3
(0,-3)
d) y = 4x + 2
z osia x to podstawiamy y=0
0=4x+2
-4x=2
x=-1/2
(-1/2,0)
z osią y to podstawiamy x=0
y=4*0+2=2
(0,2)
e) y = -3x - 6
z osia x to podstawiamy y=0
0=-3x-6
3x=-6
x=-2
(-2,0)
z osią y to podstawiamy x=0
y=-*0-6=-6
(0,-6)
f) y = -5
z osia x to podstawiamy y=0
0=-5 czyli nie ma przecięcia z osią x
z osią y to podstawiamy x=0
czyli y=-5
(0,-5)