Zapoznaj się z opisem się z opisem własciwości chloru.
Jest to gaz barwy zielonożółtej, o ostrym, nieprzyjemnym zapachu. Działa silnie drażniąco i żrocą na drogi oddechowe człowieka. JEst pierwiastkiem reaktywnym: z wodorem tworzy chlorowodór, a z metalami-chrolki. Działa niaszcząco na dbomnoustroje i barwniki. Uzupełnij poniższy tekst, wpisując odpowiednie właściwości chloru.
Chlor jest stosowany jako:
1.gaz bojoowy ,ponieważ .............................
2.odkażacz wody pitnej, ponieważ .............................
3.wybielacz, ponieważ .............................
zad2.
Liczba protonów i elektronów jest taka sama dla wszystkich atomów danego pierwiastka, ale atomy te mogą się różnić liczbą neutronów w jądrze.
Posługując się słowem "jednakowe " lub 'różne", uzupełnij następujące zapisy:
1. Atom Cu a masie atomowej 28u i atom Si o masie atomowej 65u mają ............... liczby neutronów.
2. Atom Si o masie atomowej 28u i atom Si o masie atomowej 30u mają.................liczby protonów.
3. Atom Fe a masie atomowej 58u i atom Ni o masie atomowej 58u mają...................liczby elektronów.
Zad3.
Metale łączą się z niematalami głównie za pomoca wiązania jonowego. Natomiast w związkach chemicznych niemetali z niemetalami występują wiązania kowalencyjne (atomowe).
Spośród związków chemicznych o wzorach:
NaCl, HCl, K2S, SO2, CaCl2, NK3
1.Wiązanie jonowe występuje w .............................
2wiązanie kowalencyjne występuje w.........................
Wpisz wzory w odpowiednich związków w wykropokowane miejsca.
Zad4.
Właściwości związków chemicznych zależą od rodzaju występujących w nich wiązań chemicznych. Związki jonowe są na ogół substancjami stałymi, związki zaś o wiązaniach kowalencyjnych (atomowych) występują w zwykłych temperaturach zazwyczaj jako gazy.
Wśród tlenków o wzorach:
1.Stałymi substancjami o wiązaniach jonowych, są...........
2.Gazowymi substancjami o wiązaniach atomowych są...............
wpisz wzory odpowidnich tlenków w wykropkowane miejsca.
zad5.
Pierwiastek E tworzy następujace zwiazki chemiczne: EO2, EO3, H2E. Wskaż, który zestaw wartowości wykazuje ten pierwiastek w związkach chemicznych:
A. I, II, III
B. II, III, IV
C. II, IV, VI
D. I, III, VI
Zad6
Wskaż, która z podanych reakcji chemicznych jest zgodna z zapisem
AB+C----->A+BC
A. SO2+MgO---->MgSO3
B.Zn+2HCl------>ZnCl2+H2
C.2NaOH+H2SO4----> NaSO4+2H2O
D.NH4HCO3----->NH3+H2O+CO2

1

Odpowiedzi

2010-03-28T23:16:39+02:00
Mam nadzieję, że pomogłem! Na czerwono są wstawione poprawne odpowiedzi. Zadanie jest w załączniku.
Pozdrawiam
4 4 4