Podaj jedną z przygód Tomka w krainie kangurów ;]
proszę nie z neta a jeśli z neta to przekształcone :-)


i jeszcze jedno !

MATMA :
Podaj nazwę czworokąta, który ma jedną parę boków równoległych i jeden z pozostałych boków czworokąta jest prostopadły do boków równoległych.
a) Napisz o nim jedno zdanie

i jeszcze jedno... ;d
Jeden z kątów równoległoboku ma miarę 100* (*-stopni). Podaj pozostałe miary kątów czworokąta.

3

Odpowiedzi

2010-03-28T20:44:39+02:00
Matma:
trapez prostokątny
Ma co najmniej jedną parę boków równoległych i jeden kąt prosty.

Równoległobok

100*,100*,80*,80*
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T20:46:35+02:00
MATMA: jeśli chodzi o figurę to będzie to trapez prostokątny.

Kąty: 2 kąty po 100* i 2 kąty po 80*, bo
Suma kątów każdego czworokątu wynosi 360*. A w równoległoboku są 2 pary takich samych kątów, więc wystarczy to obliczyć w następujący sposób:

(360*-2x100*):2=(360*-200*):2=160*:2=80*
2010-03-28T20:46:49+02:00
Matma
a) kwadrat np: Ma wszystkie boki równe.Miara kątów czworokąta wynosi 360stopni
ma wszystkie kąty proste

Jesli jeden ma 100*
360*-100*=260*/3=86,5 *