Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-31T12:55:16+01:00
Reakcja:

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

Widzimy z reakcji, że 1 mol magnezu powoduje wydzielenie 1 mola wodoru.

Policzymy liczbę moli H2, jaka wydzieli się w reakcji 16 g magnezu:

Masa molowa Mg = 24 g

16 g magnezu--------------------------x (moli wodoru)
24 g magnezu (1 mol)----------------1 mol wodoru

Po przemnożeniu 'na krzyż" mamy x ≈ 0,67 mola wodoru.

Jeden mol gazu w warunkach normalnych przyjmuje objetość 22,4 dm. Policzymy, jaka objętość przyjmuje 0,67 mola gazu (w tym przypadku wodoru):

1 mol wodoru--------------------------22,4 dm3
0,67 mola wodoru----------------------x (dm3 wodoru)

x ≈ 15 dm3 wodoru)

Pozdro))