1.Zapisz po dwa równania reakcji otrzymywania podanych tlenków.
a).miedzi(I)
b).żelaza(II)
2.jeden z tlenków chloru o masie cząsteczkowej 119u zawiera 40,34% tlenu.Oblicz wzór rzeczywisty tego tlenku.Podaj wartościowość chloru.
3).Zapisz nazwy podanych wodorotlenków:
Ca(OH)₂,Al(OH)₃,Fe(OH)₃,KOH,Cr(OH)₂,Zn(OH)₂
4).Narysuj wzory strukturalne (kreskowe)podanych wodorotlenków.
Sr(OH)₂,Cr(OH)₃,Fe(OH)₂,Sn(OH)₄,Pb(OH)₂,CsOH

1

Odpowiedzi

2010-03-28T21:43:46+02:00
Ad.1

1. Cu + O2 --> Cu2O
2. Cu2CO3 --> Cu2O + CO2

1. 2Fe+O2 --> 2FeO
2. FeS04 --> FeO + SO3

Ad.2

Dane: Szukane:

Procent O - 40.34% Wzór tlenku - ?
Masa O - 16u
Masa Cl - 35,5u
Masa tlenku - 119u

119u - 100%
x - 40,34%

x = (119u * 40,34%) / 100%

x ≈ 48u


119u - 48u = 71u

48u = Masa całego tlenu
71u = Masa całego chloru

48u / 16 = 3 tleny
71u / 35,5 = 2 chlory

Wzór = Cl2O3

Wartościowość chloru : III wiadome ze wzoru ogolnego tlenków.

Ad.3

Ca(OH)₂ = wodorotlenek wapnia
Al(OH)₃ = wodorotlenek glinu
Fe(OH)₃ = wodorotlenek żelaza (III)
KOH = wodorotlenek potasu
Cr(OH)₂ = wodorotlenek chromu (II)
Zn(OH)₂ = wodorotlenek cynku (II)

Ad.4

Sr(OH)₂:

/ O - H
Sr
\ O - H

Cr(OH)₃:

/ O - H
Cr - O - H
\ O - H

Fe(OH)₂:

/ O - H
Fe
\ O - H

Sn(OH)₄:

/ O - H
/ O - H
Sn
\ O - H
\ O - H

Pb(OH)₂:

/ O - H
Pb
\ O - H

CsOH :

Cs - O -H
1 5 1