Odpowiedzi

2010-03-28T20:50:24+02:00
Zadaniem biskupów jest troska o rozwój życia religijnego w Kościele lokalnym.Biskupi zostali powołani do służby Bogu i Jego sprawie ,powinni prowadzić innych do uwierzenia w Pana Jezusa.Mają oni nie tylko nauczać,głosić Ewangelię,ale i strzec jej przed zniekształceniami oraz czuwać nad życiem wiary wszystkich,którzy uwierzyli.
38 4 38
2010-03-28T20:52:08+02:00
Biskup diecezjalny powinien czuwać nad koordynacją
spraw związanych z zarządzaniem całej diecezji.

Reprezentuje swoją diecezję podczas Synodu Biskupów,
czy też Konferencji Episkopatu. Do jego obowiązków
należy wizytowanie całej diecezji, raz na pięć lat
raportowanie Stolicy Apostolskiej o jej stanie,
wyświęcanie kapłanów.

Biskup diecezjalny ma obowiązek przedstawiać wiernym
i wyjaśniać prawdy wiary, w które należy wierzyć i
stosować w obyczajach, sam często przepowiadając.
Powinien również troszczyć się o to, by pilnie
wypełniano przepisy kanonów, dotyczące posługi
słowa, zwłaszcza homilii i nauczania katechetycznego,
tak żeby wszystkim była przekazywana cała nauka
chrześcijańska.

Biskup diecezjalny powinien dbać o przestrzeganie
wszystkich przepisów kościelnych, by do dyscypliny
kościelnej nie wkradły się nadużycia, zwłaszcza w
zakresie posługi słowa, sprawowania sakramentów
i sakramentaliów, kultu Boga i świętych, jak również
zarządzania dobrami.
29 4 29
2010-03-28T20:57:28+02:00
Biskup diecezjalny
- sprawuje władzę w powierzonej mu diecezji
- reprezentuje swoją diecezję podczas Synodu Biskupów, Konferencji Episkopatu, w załatwianiu wszystkich spraw, które mają prawny charakter,
- wizytuje diecezję
- wyświęca kapłanów
- dba o przestrzeganie wszystkich przepisów kościelnych

24 4 24