Zad 1 w trojkacie ABC poprowadzono wysokość CX. bok AB ma 6 cm. BC-4,5 cm a wysokość CX 3 cm jakiej dlugosci jest wysokosc poprowadzona z punktu A ?


zad2 pole trapezu jest rowne 792cm² wysokosc ma 24 cm oblicz dl podstaw jezeli pozostaja one w stosunku 5:6

zad 3 pole kwadratu jest rowne 128 cm2 oblicz jaka dl ma przekatna kwadratu

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T00:04:29+02:00
1]
a=6cm
h=3cm
pole=½ah=½×6×3=9cm²

b=4,5cm
p=½bh₂
9=½×4,5h₂
h₂=9:2,25
h₂=4cm = szukana wysokosć
2]
h=24cm
pole=½(a+b)h
792=½(a+b)×24
a+b=792:12
a+b=66

5x+6x=66
11x=66
x=66:11
x=6
podstawy mają:5×6=30cm i 6×6=36cm
3]
a²=128
a=√128
a=8√2cm
d=a√2=8√2√2=16cm=przekątna