Odpowiedzi

2010-03-28T20:51:23+02:00
1. Oblicz powierzchnię boczną ostrosłupa prawidłowego czworokątnego. Podstawa tego ostrosłupa a krawędź długości 35 m, a wysokość jest równa 21,6 m
2. Oblicz powierzchnię całkowitą Graniastosłupa prostego prawidłowego trójkątnego o krawędzi podstawy 3 cm i krawędzi bocznej 5 cm
3. Narysuj ostrosłup prawidłowy czworokątny w rzucie równoległym na płaszczyznę. Zaznacz kąt nachylenia krawędzi bocznej do podstawy.
Oblicz objętość prostopadłościanu, gdy szerokośc podstawy wynosi 4 cm a stosunek szerokości podstawy do długości podstway oraz wysokości wynosi 2:3:5