5. Jak zbudowana jest konstytucja?
a)wstęp, czyli .......
b)......,każdy zatytułowany
c)w obrębie rozdziałów tekst zapisany jest w (jak?).......... np.:..............

6. Jakie funkcje spełnia konstytucja?
Funkcje konstytucji:
- prawna - ........................
- polityczna (tu już mam wpisane)
- organizacyjna - ............
- prognostyczna (tu już mam)
- ...... - zapisy konstytuji gwarantują istnienie państwa prawa.
- ....... - zadaniem konstytucji jest wychowywanie obywateli w różnych strefach (odpowiedzialność, tolerancja).

7. Dokończ zdania
a) Konstytucja czyli ustawa .......
b) Konstytucja określa podstawy .... państwa, wyznacza ..... organów władzy, zawiera katalog ..... i ....... obywateli .
c) ......... jest uroczystym wstępem do konstytucji.
d) Nieformalna konstytucja I Rzeczypospolitej swój najpełniejszy wyraz znalazła w ........ henrykowskich.
e) Obecnie obowiązująca konstytucja została uchwalona przez ........... ............ w 1997 roku.
f)Trybunał ........ sprawdza, czy ustawy i inne akty prawne są zgone z ........., i rozstrzyga ......... kompetencyjne między organami państwa.
g)Obywatele mają prawo do .......... konstytucyjnej.
h)........ to umowa regulująca wzajemne stosunki państwa i Kościoła.
i)Władze publiczne w Polsce zachowują .......... w sprawie przekonań religijnych obywateli.

8. Przeczytaj preamburę (www.sejm.gov.pl - prawo) i odpowiedz na pytania:
a) Do jakich wartości odwołują się twórcy Konstytucji RP z 1997r.?
b) O jakichfaktach z historii Polski wspominają?
c) Do czego zobowiązują obywateli RP?

2

Odpowiedzi

2009-10-31T12:59:04+01:00
1. a) preambuła
7. a) prawna
b) -, zadania, -, prawa i obowiązki
c) preambuła
2009-10-31T13:11:59+01:00
5
a)... preambuła
b)rozdział...
c)artykułach np art.140
7.a) Konstytucja czyli ustawa zasadnicza
b) Konstytucja określa podstawy pracy państwa, wyznacza ... organów władzy, zawiera katalog praw i obowiązków obywateli .
c) Preambuła jest uroczystym wstępem do konstytucji.
d) Nieformalna konstytucja I Rzeczypospolitej swój najpełniejszy wyraz znalazła w artykułach henrykowskich.
e) Obecnie obowiązująca konstytucja została uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w 1997 roku.
f)Trybunał Konstytucyjny sprawdza, czy ustawy i inne akty prawne są zgodne z ........., i rozstrzyga ......... kompetencyjne między organami państwa.
g)Obywatele mają prawo do .......... konstytucyjnej.
h)........ to umowa
regulująca wzajemne stosunki państwa i Kościoła.
i)Władze publiczne w Polsce zachowują tolrancję w sprawie przekonań religijnych obywateli.
8.
a)religia,historia, wolność, sprawiedliwosc
b)walka o niepodloeglosc
c)do zastosowania sie prawom i obowiazkom zawartym w konstytucji

to co wiedzialam to napisalam :]
2 4 2