Odpowiedzi

2010-03-28T21:00:13+02:00
Deklarację Praw Człowieka i Obywatela uchwaliła Konstytuanta 26 sierpnia 1789r. Konstytuanta zaś była stworzona we Francji przez rewolucję. Do dzisiaj Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela gwarantuje każdemu obywatelowi m. in. nietykalność osobistą, równość wobec prawa i prawo do wypowiadania własnego zdania.
14 4 14
2010-03-28T21:00:40+02:00
Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela została uchwalona 26 sierpnia 1789 r. przez Konstytuantę.
W trakcie trwania Wielkiej Rewolucji, Deklaracja stanowiła jej podstawowy dokument programowy. Zredagowana według projektu Lafayett'a była wyrazem zmian zachodzących we Francji. Z 4 na 5 sierpnia Konstytuanta znosząc ustrój feudalny dała początek nowej ery w państwowości tego kraju. Wydanie samej Deklaracji było tylko początkiem szerokiego zakresu prac jakie zostały podjęte.
Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela miała na celu zapobieganie nadużyciom władzy (jakie występowało w monarchii absolutnej) umacniając podstawy nowego burżuazyjnego porządku.
Była daleko posuniętym osiągnięciem z dziedziny praw człowieka, dając im konstytucyjną wręcz gwarancję.

Deklaracja pojawiła się w preambule Konstytucji francuskiej z 1791 r. i stanowiła inspirację dla powstających konstytucji w niektórych państwach.
6 4 6