Pomocy!! 1. Oblicz powierzchnię boczną ostrosłupa prawidłowego czworokątnego. Podstawa tego ostrosłupa a krawędź długości 35 m, a wysokość jest równa 21,6 m
2. Oblicz powierzchnię całkowitą Graniastosłupa prostego prawidłowego trójkątnego o krawędzi podstawy 3 cm i krawędzi bocznej 5 cm

2

Odpowiedzi

2010-03-31T20:10:43+02:00
1)
Pb = 3 * (35 m * 21,6 m)
Pb = 3 * 756m²
Pb = 2268m²

2)
Pb = 3 * (3cm * 5cm)
Pb = 3 * 15cm²
Pb = 45cm²
Pp = 1/2 * (3cm * 3cm)
Pp = 1/2 * 9cm²
Pp = 4,5cm²
Pc = 45cm² + 4,5cm²
Pc = 49,5cm²
2010-03-31T20:33:54+02:00
1.
Pb = 3 * (35 m * 21,6 m)
Pb = 3 * 756m²
Pb = 2268m²

2.
Pb = 3 * (3cm * 5cm)
Pb = 3 * 15cm²
Pb = 45cm²
Pp = 1/2 * (3cm * 3cm)
Pp = 1/2 * 9cm²
Pp = 4,5cm²

Pc = 45cm² + 4,5cm²
Pc = 49,5cm²