Odpowiedzi

2010-03-28T21:00:11+02:00
Najpierw rysujesz okrąg o środku O.
Następnie rysujesz średnicę okręgu i prostopadły do niej promień AO.
Później wyznaczasz połowę jednego z promieni zawierających się w średnicy - punkt B.
Odmierzasz odległość AB tworząc łuk od punktu A (cyrklem), wyznaczając w ten sposób punkt C (miejsce przecięcia na średnicy)
Odcinek AC jest długością boku pięciokąta (który odmierzasz kolejno na narysowanym wcześniej okręgu)
2010-03-28T21:00:14+02:00
Pięciokąt foremny rysujemy wykonując następujące czynności:
- rysujemy okrąg
- prowadzimy dwie prostopadle względem siebie średnice w tym okręgu
- na jednym z otrzymanych promieni należy narysować symetralną odcinka aby podzielić ten promień na dwie równe części
- prowadzimy prostą łączącą środek promienia z punktem łączącym okrąg i narysowaną wcześniej średnicę (otrzymujemy w ten sposób trójkąt prostokątny)
- przeciwprostokątna otrzymanego trójkąta prostokątnego stanowi rozwartość cyrkla jaką będziemy teraz zataczać łuki na okręgu
- z dowolnego punktu na okręgu zakreślamy łuk na wyżej wymieniona rozwartość cyrkla, następnie z tego punktu kolejny łuk i tak aż do końca... (ostatni łuk powinien być w miejscu w którym zaczynaliśmy kreślić łuki)

Informacje wzięłam z :
www.odpowiedz.pl

Myślę, że pomogłam ;)
Pozdrawiam.