Odpowiedzi

2009-10-31T20:49:56+01:00
Pytania:
1. Gaz zamienia się w wodę .odp Skraplanie
2.Maksymalna ilość substancji jaką można rozpuścić w 100g . rozpuszczalnika odp. Rozpuszczalność
3.Para wodna zamienią się w lód odp. Resublimacja
4.Proces w którym z roztworu nasyconego podczas jego oziębiania wydzielają się kryształki odp.Krystalizacja
5.Inaczej woda odp.ciecz
6.masa atomu wyrażona w atomowych jednostkach odp. Masa atomowa
7.mieszanina cieczy i ciała stałego odp.zawiesina
8.skraplanie pary wodnej odp. Kondenstacja
9.mieszanina niejednorodna dwóch wzajemnie nierozpuszczonych cieczy z ktorych jedna jest rozproszona w drugiej postaci małych kropelek odp.emulsja
10jon ujemny odp.Anion
2 3 2