Uzupelnij rownania reakcji
a)KOH+so2 ------>..............+.............
b)........................+CO2------------> Na2CO3+............
c)P4O10+...............------->K3PO4+............
d)Mg(OH)2+..................---------->MgSO4+....................
e)..............+..................------------->Ca(NO3)2+..............
uzupelnij rownania reakcji napisz slownie ogolny przebieg reakcji okresl,jaki rodzaj soli mozna otrzymac ta metoda.
a)K2O+SO2-------->.......................
b)........+...........---------------->CaCO3
c)MgO+...........-------->MgSO4
d)...........+P4O10------------->Na3PO4
e).................+....................------->Ba(NO3)2

...........................................................................................................................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-28T21:26:18+02:00
1)
a) 2 KOH + SO₂→ K₂SO₃ + H₂O
wodorotlenek potasu + tlenek siarki (IV)→ siarczan (IV) potasu + woda

b) 2 NaOH + CO₂→ Na₂CO₃ + H₂O
wodorotlenek sodu + tlenek węgla (IV)→ węglan sodu + woda

c) P₄O₁₀ + 12 KOH→ 4 K₃PO₄ + 6 H₂O
dekatlenek fosforu + wodorotlenek potasu →fosforan(V) potasu + woda

d) Mg(OH)₂ + SO₃→ MgSO₄ + H₂O
wodorotlenek magnezu + tlenek siarki(VI)→siarczan(VI)magnezu + woda

e) Ca(OH)₂ + N₂O₅→ Ca(NO₃)₂ + H₂O
wodorotlenek wapnia + tlenek azotu (V)→ azotan (V) wapnia + woda

2) Metoda otrzymywania soli :
tlenek metalu + tlenek niemetalu→ sól kwasu tlenowego

a) K₂O + SO₂→ K₂SO₃
1 cząsteczka tlenku potasu reaguje z 1 cząsteczką tlenku siarki (IV) i powstaje 1 cząsteczka siarczanu (IV) potasu

b) CaO + CO₂→ CaCO₃
1 cząsteczka tlenku potasu wapnia z 1 cząsteczką tlenku węgla (IV) i powstaje 1 cząsteczka węglanu wapnia

c) MgO + SO₃→MgSO₄
1 cząsteczka tlenku magnezu reaguje z 1 cząsteczką tlenku siarki (VI) i powstaje 1 cząsteczka siarczanu (VI) magnezu

d) 6 Na₂O + P₄O₁₀→ 4 Na₃PO₄
6 cząsteczek tlenku sodu reaguje z 1 cząsteczką dekatlenku fosforu i powstają 4 cząsteczki fosforanu(V) sodu

e)BaO + N₂O₅→ Ba(NO₃)₂
1 cząsteczka tlenku baru reaguje z 1 cząsteczką tlenku azotu (V) i powstaje 1 cząsteczka azotanu (V) baru

Za pomocą tej metody otrzymujemy sole kwasów tlenowych.
1 5 1