Odpowiedzi

2010-03-28T21:06:28+02:00
Przyczyny:
- rozpad koalicji antyhitlerowskiej
- konflikty polityczne, ekonomiczne, ideologiczne i światopoglądowe


Skutki:
- osłabienie polityki ZSRR
1 1 1