*10/156
W wyrażeniu x²-1-2x²+7 wstaw nawiasy tak,aby niezależnie od wartości x otrzymane wyrażenie miało wartość : a) ujemną , b) dodatnią.

*36/166
Udowodnij następujące twierdzenie:
Suma liczby dwucyfrowej i liczby powstałej z przestawieie cyfr tej liczby jest liczbą podzielną przez 11.

24/165
Wykonaj działania.
e) 1-(t+p)-(t-2)
f) -(-y+2)+(-2y-4)

25/165
Zapisz w jak najprostszej postaci.
c) -(kx+ny)-(3kx+2ny)+(5kx-3ny)
d) (2ab+a+3)-(3ab-a+3)
e) (4x²-3x)-(x+0,1x²)-(x²-0,1x)

27/165
Zapisz w jak najkrótszej postaci.
b) s²t-(st²-(s²t-(st²-s²t²)))
c) x²yz-(xy²z-(xyz²-(x²yz-xy²z)))

BARDZO PROSZĘ O SZYBKIE ROZWIĄZNIE TYCH ZADAŃ,SĄ MI BARDZO POTRZEBNE !! ;)

1

Odpowiedzi

2010-03-28T21:37:05+02:00
24/165
e)1-(t+p)-(t-2)=1-t-p-t+2=3-p-2t
f)-(-y+2)+(-2y-4)=y-2-2y-4=-y-6

25/165
c)-(kx+ny)-(3kx+2ny)+(5kx-3ny)=-kx-ny-3kx-2ny+5kx-3ny=kx-6ny
d)(2ab+a+3)-(3ab-a+3)=2ab+a+3-3ab+a-3=-ab+2a
e)(4x²-3x)-(x+0,1x²)-(x²-0,1x)=4x²-3x-x-0,1x²-x²+0,1x=2.9x²-3,9x
2 1 2