Odpowiedzi

2010-03-28T21:47:52+02:00
A² + (187,5%a)² = b²

a - krótszy bok = 16cm
187,5%a - dłuższy bok = 30cm
b - przekątna = 34cm

a² + (187,5%a)² = 34²
a² + 3.515625a² = 1156
4.515625a² = 1156 |÷ 4.515625
a² = 256
a = 16

Obwód = 2 × 16cm + 2 × 30cm = 32cm + 60cm = 92cm
39 4 39