Odpowiedzi

2010-03-28T21:18:56+02:00
Przenośnia - połączenie wyrazów w którym jeden nabiera nowego znaczenia; człony przenośni przenoszą na siebie nawzajem swe pierwotne znaczenia, tworząc w ten sposób nowy sens.

uosobienie - przedstawienie tworów nieożywionych jako postaci ludzkich; jest traktowana jako rodzaj przenośni

porównanie - polega na zestawieniu jednego zjawiska z drugim; to drugie pozwala pełniej zrozumieć pierwsze; składa się z członów połączonych słowami ,,jak'', ,,niby'', ,,niczym''.

epitet - wyraz który w tekście literackim jest określeniem rzeczownika; moż eto być przymiotnik, imiesłów, rzeczownik; epitet często ma charakter przenośny.