1.W pewnym gimnazjum są trzy klasy trzecie.W klasie IIIa jest 16 chlopców i stanowią oni 50% tej klasy, w klasie IIIb jest 7 chlopców i stanowia oni 25% tej klasy, a w klasie IIIc jest 12 chlopców i stanowią oni 48% tej klasy. Jaki procent ucznow klasy trzecich stanowią dziewczęta? Obliczenia.
2.Po roku użytkowania samochód stracił 13% swojej wartości i został obecnie wyceniony na 43 500 zł.Ile wart był samochód rok wcześniej.Obliczenia.

3

Odpowiedzi

2010-03-28T21:13:01+02:00
Zad1
IIIA
50% = 16, 100% = 32
chłopcy = 16 , dziewczyny = 16
IIIB
25% = 7
7÷25%×100% = 28 <-- cała klasa
Chłopcy = 7
Dziewczyny = klasa - chłopcy = 28 - 7 = 21
IIIC
12÷48%×100% = 25 <-- cała klasa
chłopcy = 12
dziewczyny = klasa - chłopcy = 25 - 12 = 13
Wszyscy uczniowie klas III = 32+28+25 = 85
Dziewczyny = 16+21+13 = 50
50 z 85 to x %
x = 50÷85×100% = 58,82% <--- Taki procent wszystkich uczniów klas III stanowią dziewczyny :]zad2
Cena samochodu początkowa x

100%-13%=87%

43 500 - 87%
x - 100%

x=(43 500*100)/87
x=4 350 000/87
x=50 000zł

Spr.
50 000 -50 000*13%= 50 000 - 50 000*0,13=50 000 - 6500=43 500 zł
Odp.
Na początku samochód kosztował 50 000 zł.
2010-03-28T21:13:35+02:00
IIIa:
16 - 50% - chłopcy
dziewczyny - 50% - 16
IIIb:
7 - 25% - chlopcy
dziewczyny - 75% - 21
IIIc:
12 - 48% - chlopcy
dziewczyny - 52% - 13

Wszystkich ucnziiow klas 3: 16+16+7+21+12+13 = 85
Ilosc dizewczyn: 50
% dziewczyn: 50/85 *100% = okolo 60%
2010-03-28T21:14:06+02:00
1.
IIIa = 32 wszystkich * 50% = 16 dziewczyn
IIIb = 28 wszystkich * 75% = 21 dziewczyn
IIIc = 25 wszystkich * 52% = 13 dziewczyn

proporcje
85 osób - 100%
50 dziewczyn - x %
x = (50 * 100%)/ 85
po obliczeniu wychodzi że x w zaokrągleniu to 59%

2.
proporcjami
x zł - 100%
43500 zł - 87%

x = (43500zł * 100%) /87%
po uproszczeniu i podliczeniu wychodzi że x = 50000zł