W akapicie pierwszym poszukaj uzasadnienia dla przywołanej przez Czesława Miłosza myśli, iż "Europa sięgająca aż do Uralu jest jedynie abstrakcją".

akapit 1)
Należy przypomnieć znaną prawdę. Europa sięgająca aż do Uralu jest jedynie abstrakcją. W rzeczywistości linia pionowa przebiegająca przez jej środek dzieliła ją od wieków na Europę lepszą i gorszą. Ta druga czerpała z tej pierwszej wzory kulturalne, style i mody, naśladując je, przerabiając je i nadając im własne piętno. Tak było w architekturze z gotykiem, renesansem i barokiem, w literaturze z klasycyzmem i formą powieści. Łącznikiem pomiędzy dwiema częściami Europy był język ludzi wykształconych, łacina, od XVIII do XX wieku - francuski. Tak na przykład wersyfikacja polska wywodzi się z łaciny, polska poezja XVI wieku stoi pod znakiem Horacego, natomiast w wieku Oświecenia jej prawodawcą staje się Boileau.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-31T13:28:27+01:00
"Europa sięgająca aż do Uralu jest jedynie abstrakcją", ponieważ tylko na mapie jest jednością, a tak naprawdę istnieje podział na Europę gorszą i lepszą. Ta pierwsza wzoruje się na drugiej, czego dowodem może być kolejność występowania epok np. w literaturze bądź architekturze. Większość innowacji w tych dziedzinach najpierw pojawiała się na zachodzie a dopiero później na wschodzie Europy.