Po maturze postanowiłeś wyjechać na rok do Anglii. Zredaguj list do kolegi mieszkającego w Londynie w kórym napiszesz:
- informacje o swojej decyzji
-opisz reakcje rodziców i jak ich przekonałeś
-napisz kiedy wyjeżdżasz z polski i poproś o znalezienia mieszkania
-zapytaj o koszty utrzymania w Londynie

1

Odpowiedzi

2010-03-28T21:57:43+02:00
Greet Michał !!!
What at You and at parents ??? What in London ??? Not long ago I turned over the secondary-school cerificate on 5 . I am prout from myself . I think to leave for borders and I decided to leave to London. I have a great request to You so that you look about there behind the flat. Is dear the monthly maintenance ??? Parents are not glad that I leave , but already after alI I am adolt. It wants to leave to England because wants to tour the piece of the world. I would like to leave already in a month. She thanks to You very for all. Greet begetters !!!

Witaj Michale !!!
Co u Ciebie i u rodziców ? Co w Londynie ?
Niedawno zdałam maturę na 5 . Jestem dumna z siebie . Mam zamiar wyjechać za granice i postanowiłam wyjechać do Londynu . Mam wielką prośbę do Ciebie żebyś rozejrzał się tam za mieszkaniem . Czy drogie jest miesięczne utrzymanie ? Rodzice nie cieszą się że wyjeżdżam , ale już przecież jestem dorosła . Chce wyjechać do Anglii bo chce zwiedzić kawałek świata . Chciałabym wyjechać już za miesiąc . Dziękuje Ci bardzo za wszystko . Pozdrów rodziców