Odpowiedzi

2010-03-28T21:17:46+02:00
Transformacja w Polsce po 1989 - ogół zmian w sferze polityki, gospodarki i struktury społecznej, których głównym celem jest przejście od państwa komunistycznego do państwa w pełni demokratycznego na drodze reform. Prowadzi do wykształcenia się nowych struktur i instytucji politycznych posiadających poparcie społeczeństwa. Forma jej przemian ma charakter ewolucyjny, natomiast treść dokonywanych zmian formę rewolucyjna.