Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-31T14:32:22+01:00
W starożytnej Grecji istniało wiele polis, w których obowiązywały różne systemy wychowawcze. Najbardziej różniły się Spart i Ateny.
Spartanie wychowywali dzieci na żołnierzy, a Ateńczycy kształcili umysł.
W obu tych greckich państwach dążono jednak do wychowania młodzieży na ludzi kochających ojczyznę i gotowych do poświęceń dla niej.

ATENY:

O wykształcenie dzieci dbali rodzice. Zatrudniali prywatnych nauczycieli.

Za szczególnie ważny uważano rozwój intelektualny.

Uczono pisania, czytania i rachnuków. Uczniowie poznawali też utwory poetyckie. Nauczano również śpiewu i gry na instrumentach, np. lirze.

Mniejszą wagę przywiązywano do sprawności fizycznej dzieci. Chłopcy jednak ćwiczyli biegi, skoki, rzut dyskiem i oszczepem oraz zapasy.

Dziewczęta nie uprawiały sportów.


SPARTA:

Kształceniem dzieci zajmowało się państwo.

Największą wagę przywiązywano do sprawności fizycznej. Celem nauki było uczynienie z chłopców odważnych żołnierzy.

Uprawiano wiele dyscyplin sportowych, m.in. biegi, zapasy, rzut oszczepem, dyskiem i jazdę konną. Chłopcy przyzwyczajali się do surowych warunków wojskowego życia.

Mniejszą wagę przywiązywano do rozwoju intelektualnego. Uczono historii ojczystej, pieśni ku czci bogów oraz formułowania zwięzłych wypowiedzi. Dzisiaj oszczędną mowę nazywamy lakoniczną (o Lakonii - krainy, w której leżała Sparta).

Dbano o sprawność fizyczną dziewcząt, gdyż uważano, że przyszłe żony żołnierzy powinny być wysportowane.
1 5 1