Odpowiedzi

2009-04-22T14:24:07+02:00
Równanie prostej równoległej do y=-4x+3 A=(-2,4) y=ax+b SZUKAM a i b współczynnik a=-4,ponieważ szukana funkcja jest równoległa do y=-4x+3 to y=-4x+b Wtawjając do równania współrzędne znajdę b 4=-4*(-2)+b 4=8+b b=-4 wzór y=-4x-4 równanie prostej prostopadłej y=ax+b szukam a i b. współczynnik kierunkowy a liczę ze wzoru a1*a2=-1 -4a=-1/:4 a=1/4 y=1/4x+b wstawiając do równania współrzędne znajdę b A(-2,4) 4=1/4*(-2)+b 4=-1/2+b b=9/2 WZÓR y=1/4x+9/2