Odpowiedzi

2009-10-31T13:24:37+01:00
Tadeusiewicz R., Ogiela M.: Automatyczne rozumienie obrazów medycznych. Posiedzenie naukowe Międzywydziałowej Sekcji Nauk Technicznych PAU, Aula Wielka Polskiej Akademii Umiejętności, 25.01.2005


Tadeusiewicz R.: Automated Interpretation of Medical Images, Scientific Seminar presented in University of Wisconsin, Milwaukee, College of Engineering and Applied Sciences, 11:00-12:00 noon, EMS 588, September 28, 20052004

Tadeusiewicz R.: Riadenie biokybernetickych systemov, Technicka Univerzita v Kosicach, 06.05.2004


Tadeusiewicz R.: Spreading of roles and functions between man and computer in virtual learning and teaching systems, Wykład plenarny otwierający 6. Międzynarodowy Kongres Naukowy SHP "Nauka i Sztuka dla Europy", Kraków, 25.06.2004
Tadeusiewicz R.: Ethical problems related to the scientific research and teaching process from the point of view of universities of technology. International Conference on Ethical and Moral Dimension for Higher Education and Science in Europe. UNESCO-CEPES, Bucharest, 2-5 September, 2004

Tadeusiewicz R.: Co-operation between Universities and Industry in Poland, The 4th IERE General Meeting and IERE Central and Eastern Europe Forum "Technology and Innovation Pathways for Energy Business Success under Transition to Marked Economy. Krakow, 18 October, 2004


Tadeusiewicz R.: Rozterki Eurorelisty. Referat na konferencji "Zjednoczona Europa jako fundament nowego porządku globalnego", Aula Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego, 02.05.2004

Tadeusiewicz R.: Optymalny podział zadań edukacyjnych uwzględniający cechy żywego nauczyciela oraz komputera. Seminarium na temat: Jak wypełnić lukę w poziomie wykształcenia z matematyki i fizyki pomiędzy szkołą średnią a potrzebami studiów politechnicznych i przyrodniczych. Sala Senatu Politechniki Gdańskiej, 07.02.2004


Tadeusiewicz R.: Uczelnia wyższa miejscem budowania wspólnoty. Referat zaproszony na "Sesji Kolbiańskiej" w Klasztorze OO. Franciszkanów w Krakowie, 23.10.2004

Tadeusiewicz R.: Modelowanie cybernetyczne systemów biologicznych. Referat zaproszony na XXI Szkole Zimowej Instytutu Farmakologii PAN nt. Szlaki przekazywania sygnałów komórkowych, Ośrodek recepcyjny PAN, Mogilany 18.02.2004


Tadeusiewicz R.: Sztuczna inteligencja - czyli coś, czego nie ma, a jednak może się przydać. Wykład inauguracyjny związany z otwarciem auli komputerowej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, 20.02.2004

Tadeusiewicz R.: Czy po erze przetwarzania i rozpoznawania sygnałów nadejdzie epoka ich automatycznego rozumienia? Referat wprowadzający do seminarium na temat: Zastosowanie sztucznej inteligencji w symulacji i sterowaniu procesami metalurgicznymi "Neuromet", 15.04.2004


Tadeusiewicz R.: O potrzebie działań wychowawczych skojarzonych ze stosowaniem komputerów w edukacji. Wykład plenarny podczas 14 Ogólnopolskiego Sympozjum "Komputer w Edukacji", Akademia Pedagogiczna, 01.10.2004

Tadeusiewicz R.: Sztuczna inteligencja w inżynierii biomedycznej. Wykład wprowadzający na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod tym samym tytułem, Kraków, 19.10.2004