To jest zadnie tekstowe z zastosowaniem równań. Proszę o wypisanie wszystkich danych, o ustalenie x i dokładne rozwiąznie zadan.

Zad 1 Na początku lekcji nieobecni stanowili 1/8 liczby wszystkich uczniów klasy.Po kilku minutach przyszedł 1 spóżniony uczeń i wtedy nieobecni stanowili 1/12 uczniów tej klasy. Ilu uczniów jest w tej klasie?


Zad2 Hutnik miał złom żelaza zawirający 4% krzemu oraz złom żelaza zawierający 6% krzemu. Ile musi wziąć złomu każdego rodzaju, aby otrzymać 100kg stopu zawierającego 5 % krzemu?

1

Odpowiedzi

2010-03-28T21:38:42+02:00
Zadanie 1.
x - liczba wszystkich uczniów w klasie
1/8x-1=1/12x
-1=1/12x-1/8x
-1=2/24x-3/24x
-1=-1/24x
-x=-1*24
-x=-24
x=24

Odp.: w klasie jest 24 uczniów

zadanie 2.
x-złom żelaza zawirający 4% krzemu
y-złom żelaza zawirający 6% krzemu
x*4%+ y*6% = 100*5%
x+y=100
x = 100-y
(100-y)*0,04 + y*0,06 = 100*0,05
4-0,04y + 0,06y = 5
0,02y = 1
y = 50kg
x = 100-50 = 50kg

Odp. Po 50 kg złomu każdego rodzaju.