Odpowiedzi

2010-03-28T21:30:37+02:00
-smog, który wydzielają fabryki

-smog, który kumuluje się ze spalin samochodowych(fotochemiczny)
3 2 3
2010-03-28T21:31:08+02:00
Smog londyński złożony z tlenku siarki, tlenków azotu, tlenków węgla, sadzy i pyłów, występujący w strefie umiarkowanej głównie między listopadem a styczniem

Smog Los Angeles złożony z tlenków węgla, tlenków azotu i węglowodorów, występujący w strefach subtropikalnych w miesiącach letnich.
4 5 4