Odpowiedzi

2010-03-28T21:38:47+02:00
1. Ruch jednostajny po okręgu jest to taki ruch, w którym torem jest okrąg, a wartość prędkości jest stała.

2. W ruchu po kręgu wektor prędkości ma kierunek styczny do okręgu i jest prostopadły do siły dośrodkowej.

3. Wartość prędkości możemy obliczyć znając:
- promień okręgu (r) ,
- okres obiego (T) (czas jednego pełnego obrotu) ,

Korzystamy ze wzoru:
s=2πr π≈3,14 2πr-wzór na obwód (drogę) okręgu

v=s/t v=2πr/T