Odpowiedzi

2010-03-29T10:57:41+02:00
Tren IX w większości wypełnia apostrofa do mądrości,która nacechowana jest gorzką ironią"w anioła odmienić,który nie wie co boleść,frasunku nie czuje,złym przygodom nie podległ,strachom nie hołduje".Podmiot liryczny przez wiele lat zgłębiał tajniki stoickiej filozofii,i był już bliski jej osiągnięcia,w której człowiek nabywa wewnętrznej równowagi,i która to człowieka stawia ponad wszelkimi troskami i radościami życia.Jednak w chwili wielkiego nieszczęścia,jakie dotyka go,przywołuje do rzeczywistości,nie odróżnia go od innych ludzi.Tak więc rozum w zetknięciu z bólem i nieszczęściem jakie go spotkało,jest pozbawione wartości i nie przynosi oczekiwanego ukojenia i pocieszenia.
W pieśniach Kochanowski podkreśla radość istnienia,zachęca do korzystania z życia,rzadko zaś skłania do zadumy i refleksji nad otaczającym nas światem.Poeta kochał ludzi,ojczyznę i przyrodę,a całą swą miłość do świata zawarł właśnie w swych pieśniach.
16 4 16