Przetłumacz zdania na angielski.
1)Znajduje się biblioteczka za mężczyzną po prawej.
2)Znajduje się filiżanka kawy na stole przed nią.
3)Kobieta stoi obok jej córki
4)Dziewczyna stoi pomiędzy kanapą i ławą.
5)Mężczyzna siedzi na trawie.Ma na sobie kolorową koszulę w kratę i jasno niebieski jeansy.On ma bardzo krótkie siwe włosy i wąsy i nosi okulary.Wygląda dość staro w późniejszych latach 70 ale wydaje się bardzo aktywny (pełen energii)

3

Odpowiedzi

2010-03-28T21:33:01+02:00
1) There is a library for the man on the right. 2) There is a cup of coffee on the table before her. 3) A woman standing next to her daughter, 4) Girl standing between sofa and bench. 5) A man is sitting on trawie.Ma wearing a colorful shirt grating and light blue jeansy.On has a very short gray hair and mustache and wears okulary.Wygląda quite old in the later ...
2010-03-28T21:33:54+02:00
1)It little bookcase Is for man after right.
2) the cup of coffee Is on table before her.
3)Woman stands obok her daughter
4)Girl stands among sofa and bench.
5)Man sits on grass.My on me colourful shirt in bars and brightly blue jeansy.He has very short grey hair and moustaches and it carries glasses.It looks in later years 70 enough staro ale it seems very active (full energy)
2010-03-28T21:40:30+02:00
1)Znajduje się biblioteczka za mężczyzną po prawej.
There is a library for the man on the right.

2)Znajduje się filiżanka kawy na stole przed nią.
There is a cup of coffee on the table before her.

3)Kobieta stoi obok jej córki.
A woman standing next to her daughter.

4)Dziewczyna stoi pomiędzy kanapą i ławą.
Girl standing between sofa and bench.

5)Mężczyzna siedzi na trawie.Ma na sobie kolorową koszulę w kratę i jasno niebieski jeansy.On ma bardzo krótkie siwe włosy i wąsy i nosi okulary.Wygląda dość staro w późniejszych latach 70 ale wydaje się bardzo aktywny (pełen energii).
A man is sitting on grass.Ma wearing colorful plaid shirt and light blue jeansy.On has a very short gray hair and mustache and wears glasses. Looks quite old in the subsequent 70 years, but it seems to be very active (full power).