Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-28T22:14:58+02:00
C₇H₁₅OH- heptanol (alkohol heptylowy)

1) OTRZYMYWANIE:

a) Redukcja aldehydu (w obecności katalizatora)
C₆H₁₃CHO + H₂→ C₇H₁₅OH
heptanal → heptanol

b)chlorowcopochodna + wodorotlenek (sodu lub potasu)→alkohol + sól
C₇H₁₅Cl + NaOH→C₇H₁₅OH + NaCl
chloroheptan + wodorotlenek sodu→ heptanol + chlorek sodu

c) alken + woda → alkohol
H₂C=CH-(CH₂)₄-CH₃ + H₂O→ H₃C-CH(OH)-(CH₂)₄-CH₃
hepten + woda→heptan 2-ol
(grupę OH w tym alkoholu napisz u góry lub u dołu drugiego atomu węgla , ja nie miałam takiej możliwości...wszystkie węgle w łańcuchu łączą się bezpośrednio ze sobą.

SPALANIE:

a) spalanie całkowite:
C₇H₁₅OH + 10,5 O₂→ 7CO₂ + 8 H₂O / × 2
2 C₇H₁₅OH + 21 O₂→ 14 CO₂ + 16 H₂O

b) półspalanie:
C₇H₁₅OH + 7 O₂→ 7CO + 8 H₂O

c)spalanie niecałkowite:
C₇H₁₅OH + 3,5 O₂→ 7C + 8 H₂O /× 2
2 C₇H₁₅OH + 7 O₂→ 14 C + 16 H₂O
2010-03-28T22:48:28+02:00
Zadanie jest nieścisłe i rozwiązań ma wiele. Po pierwsze izomerów alkoholu heptylowego jest na pęczki. Po drugie nie jest powiedziane czy mają to być 3 metody dla jednego związku czy jedna metoda dla 3 związków. Sporo ogólników. istnieje co najmniej 8 metod otrzymywania alkoholi.
Poniższe rozwiązanie obejmuje jedna najprostsza metodę dla 3 izomerów tj. hydrolizę halogenku.

NIE ISTNIEJE TAKA REAKCJA:
węglowodór + woda → alkohol + wodór
węglowodory są z natury mało reaktywne na dodatek w wodzie są nierozpuszczalne.

Co do hydroksylowania alkenów to powstają DIOLE jesli nie ma katalizatora! W środowisku kwaśnym wszystko jest si.

1. CH₂(OH)(CH₂)₅CH₃ ogólna postać 1-heptanolu
CH₂(Cl)(CH₂)₅CH₃ ogolna postac 1-chloroheptanu
CH₂(Cl)(CH₂)₅CH₃ + OH⁻ ---> CH₂(OH)(CH₂)₅CH₃ + Cl⁻
2. CH₃CH₂(OH)(CH₂)₄CH₃ ogólna postać 2-heptanolu
CH₃CH₂(Cl)(CH₂)₄CH₃ ogolna postac 2-chloroheptanu
CH₃CH₂(Cl)(CH₂)₄CH₃ + OH⁻ ---> CH₃CH₂(OH)(CH₂)₄CH₃ + Cl⁻
3. CH₃CH₂CH₂(OH)(CH₂)₃CH₃ ogólna postać 3-heptanolu
CH₃CH₂CH₂(Cl)(CH₂)₃CH₃ ogolna postac 3-chloroheptanu
CH₃CH₂CH₂(Cl)(CH₂)₃CH₃+ OH⁻ ---> CH₃CH₂CH₂(OH)(CH₂)₃CH₃ + Cl⁻

Nie podaje mechanizmu, gdyż wychodzę z założenia, ze nie jest to omawiane.

Ze spalaniem jest dużo latwiej gdyz wszystkie związki o ogólnym wzorze C₇H₁₆O maja te same 3 reakcje spalania: sp. calkowite, półspalanie i sp. niecalkowite.

1. C₇H₁₆O + 17,5O₂ ---> 14CO₂ + 8H₂O
2. C₇H₁₆O + 7O₂ ---> 7CO + 8H₂O
3. C₇H₁₆O + 3,5O₂ ---> 14C +8H₂O (można oczywiście pomnożyć x2 w 1i 3)
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T22:50:42+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
A) otrzymywanie C₇H₁₅OH--Heptanol
--redukcja heptanalu
C₆H₁₃CHO + H₂------>C₇H₁₅OH
Na strzałce "katalizator"

--hydroliza estru
C₃H₇COOC₇H₁₅ + H₂O------>C₇H₁₅OH + C₃H₇COOH

--chloroheptanu
C₇H₁₅Cl + NaOH------>C₇H₁₅OH + NaCl

b) spalanie
2 C₇H₁₅OH + 21 O₂------>14 CO₂ + 16 H₂O
C₇H₁₅OH + 7 O₂------>7 CO + 8 H₂O
2 C₇H₁₅OH + 7 O₂------>14 C + 16 H₂O
1 5 1