1.Trzy pracownice-Anna,Barbara i Cecylia_ podzieliły wynagrodzenie za prace w stosunku odpowiednio 9:7:4.Jaki procent wynagrodzenia otrzymała każda z pań ?Obliczenia.
2.Komputer kosztował 2000zl.Ile będzie kosztował ten kompyter po dwukrotnej obniżce cen o 15%.Oblcizenia.

3

Odpowiedzi

2010-03-28T21:37:14+02:00
1
9+7+4=20
9/20=0,45 - 45%
7/20=0,35 - 35%
4/20=0,2 - 20%

2
100%*15%=85%
0,85*2000zł=1700zł - po pierwszej obniżce
0,85*1700zł=1445zł - po drugiej obniżce
2010-03-28T21:38:28+02:00
100%:20=5%

anna 45%
Basia 35%
cecylia 20%

2000 *0.85 = 1700
1700 * 0.85 = 1445
2010-03-28T21:42:34+02:00
Z2
2000-100%
x -15%

x=15*2000/100
x=300
2000-300=1700
1700-100%
x -15%
x=15*1700/100
x=255
1700-255=1445
odp:Po dwóch obniżkach 15% komputer będzie kosztował 1445zł.