1.Szkielet:
część bierna układu ruchu i jej rola.
2.Właściwości chemicne i fizyczne oraz budowa i podział kości.
3.Kości szkieletu osiowego i kończyn.
4.Typy połączeń kości,staw i jego budowa.
5.Opisać budowę stawu.Na teraz!!! Bo to zadanie domowe i niech będzie dobrze zrobione!

2

Odpowiedzi

2010-03-28T22:18:36+02:00
1. Szkielet dorosłego człowieka składa się z ponad 200 kości. Podstawowym materiałem budulcowym jest tkanka kostna oraz w mniejszym stopniu tkanka chrzęstna. Pełni on przede wszystkim funkcję ochronną dla organów wewnętrznych, np. mózgu, rdzenia kręgowego jak i służy za podporę ciała.

2. Podział kości:
a) długie
b) płaskie
c) krótkie
d) różnokształtne
Budowa kości:
element składowy kostnego szkieletu kręgowców. Zbudowana jest z tkanki kostnej zbitej i gąbczastej. Powierzchnia kości pokryta jest błoną okostną, w której znajdują się komórki kościotwórcze. Pod nią występuje warstwa kości zbitej, a pod nią gąbczastej. Typowa kość długa zbudowana jest z nasady i trzonu. W środku kości znajduje się jama szpikowa.

3. Szkielet osiowy: czaszka, kręgosłup( odcinek szyjny 7 kręgów, piersiowy 12, lędźwiowy 5, krzyżowy 5, guziczny 4-5), żebra i mostek
Szkielet kości górnych i dolnych z obręczami:
górna- obręcz barkowa, k. ramienna, promieniowa, łokciowa, nadgarstka, śródręcza, paliczki
dolna- kość miedniczna, udowa, rzepka, piszczelowa, strzałkowa, kości stępu, sródstopia, paliczki

4. Typy połączeń w szkielecie:
-stałe: szwy
-ruchome: stawy jednoosiowe, dwuosiowe, wieloosiowe

Stawy:
-kulisty
-siodełkowy
-zawiasowy
-obrotowy

5. Staw to miejsce kontaktu dwu lub więcej kości. W budowie stawu ruchomego wyróżnia się nasady kości pokryte chrząstką stawową, torebkę stawową zbudowaną z błony włóknistej i wyścielonej błoną maziową oraz jamę stawową wypełnioną mazią.
3 2 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T23:00:03+02:00
1. Głównym celem części biernej układu ruchu jest dźwiganie masy ciała.
2. Mam nadzieję, że koleżanka, która też rozwiązuje to zadanie to napisze odp na to pytanie bo mnie się nie chce :D
3. Mam wypisać wszystkie? :x Skrócę to, a jeśli chcesz dokładniej to pisz na priv.
Czaszka (czołowa, skroniowa, ciemieniowa, potyliczna, sitowa, klinowa, szczękowa, podniebienna, jarzmowa, nosowa i żuchwa),
Kręgosłup,
Miednica (kość biodrowa, łonowa, kulszowa)
Żebra (12 par),
Mostek,
Obojczyk,
K. górna:
Kość ramienna, łokciowa i promieniowa,
Kości nadgarstka (łódeczkowata, księżycowata, trójgraniasta, grochowata, czworoboczna większa i mniejsza, główkowata, haczykowata i mogą występować tutaj kości dodatkowe),
Kości sródręcza (5 u jednej dłoni)
Paliczki (14 u jednej dłoni),
K. dolna:
Kość udowa, piszczelowa i strzałkowa,
Kości stępu (skokowa, stępu, łódkowata, 3 kości klinowate, sześcienna oraz możliwe kości dodatkowe),
Kości sródstopia (5 w każdej stopie),
Paliczki (14 w każdej stopie).

4. Połączenia kości:
a) ścisłe - ograniczają, a czasami uniemożliwiają poruszanie się kości względem siebie:
- więzozrosty - połączenia za pomocą tkanki łącznej zbite (połączenia kości czaszki),
- chrząstkozrosty - połączenia za pomocą tkanki chrzęstnej,
- kościozrosty - pojawiają się stopniowo wraz z wiekiem w wyniku kostnienia więzozrostów i chrząstkozrostów.
b) ruchome - stawy

5. Staw jest połączeniem dwóch lub większej liczby kości, których powierzchnie stawowe pokryte są chrząstkami stawowymi, otacza je torebka stawowa, która wraz z powierzchniami stawowymi tworzy jamę stawową. Stałe elementy stawu:
- powierzchnie stawowe,
- torebka stawowa,
- błona włóknista,
- błona maziowa,
- jama stawowa,
Niestałe składniki stawu:
- więzadła,
- obrąbki stawowe,
- krążki stawowe i łąkotki,
Czynnikami łączącymi kości w stawie są: ciśnienie powietrza, pociąganie mięśni, więzadła stawowe, przyleganie, a także w niewielkim stopniu powłoki zewnętrzne.
Podział stawów:
- zawiasowy (np. międzypaliczkowe, staw łokciowy i kolanowy nie jest stawem zawiasowym!),
- obrotowy (np. staw promieniowo-łokciowy bliższy),
- śrubowy (np. stawy zęba kręgu obrotowego),
- elipsoidalny - (np. staw promieniowo-nadgarstkowy),
- siodełkowy (np. staw nadgarstkowo-śródręczny kciuka),
- kulisty wolny (np. staw ramienny),
- kulisty panewkowy (staw biodrowy),
- stawy nieregularne (staw mostkowo-obojczykowy),
- stawy płaskie (staw krzyżowo-biodrowy).

Chyba wszystko ;) w razie błędów pisz :D
3 3 3