Za rozwiązanie tych zadań daje naj-dzieki:)

1.Wyjaśnij dla czego rozbitek znajdujący się na tratwie na pełnym morzu nie może określić dokładnie swojego położenia.

2.Pociąg jadący ze średnią predkościa 60km/h przebywa pewną trase w ciągu 3h.Z jaką średnią prędkością musiałby pokonać tę trase aby przebyć ją w ciągu 2h24min.

3.Samochód jedzie ze średnią prędkością 72m/s wyraź tę prędkość w m/s.

4.Sportowiec biegł z prędkością 2m/s po bieżni stadionu w kształcie okręgu o promoieniu 100m.Oblicz czas w którym sportowiec wykona 1 okrążenie.

5.Sanki podczas zjeżdżania z górki uzyskały prędkość 9m/s w czasie 6s od chwili rozpoczęcia ruchu.Oblicz przyspieszenie sanek.

6.Spadochroniarz opada ruchem jednostajnym prostoliniowym nazwij i porównaj działające na niego siły.

7.Wózek pod działaniem stałej siły równej 6N porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem a=2m/s.Oblicz mase tego wózka-opory ruchu pomiń.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T21:56:23+02:00
1. Ponieważ gdy nie ma kompasu i jest na otwartym morzu nie wie gdzie się znajduje.

2.
v₁=60 km/h
t₁=3h
t₂=2h 24 min
v₂=? 75 km/h
s=? 180 km

Wzór:

s=v₁t₁
s=60 x 3
s=180 km

v₂=s/t₂
v₂=180/ 2,4
v₂=75 km/h


3. chyba pomyłka u cb .

4.

v= 2m/s
r= 100 m
T= ? 314s
π≈3,14
Wzór:
T = 2πr/v
T = 200π/2
T = 100π
T ≈ 314 s

5.
v= 9 m/s
t= 6s
a= ? =1,5 m/s²

a=v/t
a=9/6
a=1,5 m/s²

6. nie wiem,

7.
F= 6N
a=2m/s
m= ? =3kg

m=F/a
m=6/2
m=3kg
3 4 3