Sporządź wykres funkcji y = -x+3 dla x R
a) dla jakich argumentów funkcja ta przyjmuje wartości dodatnie, a dla jakich ujemne
b) Czy funkcja ta jest malejąca, rosnąca czy stała?
c) Sprawdź czy punkt A= (10,7), B= (3,0), C = 0,3), D = (5,2) należą do wykresu tej funkcji

1

Odpowiedzi

2010-03-28T22:49:26+02:00
A)
Dla x∈(-∞,4> funkcja przyjmuje wartości dodatnie
Dla x∈(4,+∞) wartości ujemne

b)
Funkcja jest malejąca.

c)
A(10,7)
7=-10+3
7≠-7
Punkt A nie należy do wykresu.

B(3,0)
0=-3+3
0=0
Punkt B należy do wykresu.

C(0,3)
3=-0+3
3=3
Punkt C należy do wykresu.

D(5,2)
2=-5+3
2≠-2
Punkt D nie należy do wykresu.
1 4 1