1(16).
przekrój osiowy stozka jest trojkątem prostokatnym o polu 24 cm². oblicz pole powierzchni calkowitej i objetosc.
2.(29)
pole powierzchni jednej z dwoch kuli jest rowne 12 dm² a druga 768 cm². znajdz stosunek objetosci kuli wiekszej od mniejszej
PROSZĘ O POMOC!!
Naje naj!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T22:33:44+02:00
Zad2) Pk₁-powierzchnia pierwszej kuli ; Pk₂-powierzchnia drugiej kuli ; Pk₁=12 dm²=12×10²cm²=12×100 cm²=1200 cm² ; Pk₂=768 cm² ;Pk₁:Pk₂=1200 cm²:768 cm²=1 i 9/16 tzn. większa kula jest 1 i 9/16 razy większa od mniejszej kuli ; Zad 1) PΔ=24 cm² ; Jeżeli jest to Δ prostokątny ,to jedną z przyprostokątnych można przyjąć za podstawę ,wówczas druga przyprostokątna będzie wysokością ; Po za tym będzie to Δ prostokątny równoramienny ; PΔ=½×a×h ;(a=h i są to dł. przyprostokątnych) ,więc PΔ=½×a×a=24 cm² ; ½×a²=24cm²/×2 ; a²=48 cm² ; a=4√3 cm ; Rozpatruję Δ prostokątny,który jest przekrojem osiowym danego stożka; a²+a²=(2r)² ; 2a²=4r² ; 2×(4√3)²=4r² ; 2×48=4r² ; 4r²=96/:4 ; r²=24; r=2√6 -dł. promienia podstawy ; h²+r²=a² ; h²=a²-r²; h=2√6 ; V=⅓×π×r²×h=⅓×π×(2√6)²×2√6=16√6π cm³ ; Pb=π×a²/2=24π cm²; Pp=π×r²=24π cm²; Pc=24π cm²+24π cm²=48π cm²