ZAD 3
Przedstaw w postaci iloczynu
a) -8xy+8x
b_5x²-15x
c)10a²-ab
d)xy-x²y
e)6a-24b+30c
f)12ab²+16b²Zad 12
Przedstaw w postaci iloczynu
a) (x+y) × a +(x+y) × b
d) (a-1)(b+c)-(a-1)(b-c)


Sprawdź czy umiesz

zad 1
Po wyłączeniu wspólnego czynnika przed nawias wyrażenie
5x-15xy-10
przyjmuje postać :
A. 5x(-3xy-10) C.5(x-3xy-2)
B.5x(-3xy-2) D. 5(x+3xy+2)

zad 2

Wyrażenie 2a²b²-8a²b jest równe iloczynowi :

A.2a(-ab²-4ab)
B.4a²b(½a-2)
C.2ab(ab-4a)
D.2a²b(2b-4)
zad 3
PODSTAWA PROSTOPADŁOŚCIANU JEST KWADRATEM O BOKU a.OBJĘTOŚĆ TEGO PROSTOPADŁOŚCIANU WYNOSI 8a²+4a³.To wysokość wynosi :

A.8a+4a²
B.2a+a²
C.2+a
D.8+4a
Proszę o rozwiązanie,kompletenie tego nie rozumiem !

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-28T22:01:48+02:00
ZAD 3
Przedstaw w postaci iloczynu
a) -8xy+8x =8x(-y+1) = 8x(1-y)
b) 5x²-15x = 5x(x-3)
c)10a²-ab = a(10a-b)
d)xy-x²y = xy(1-x)
e)6a-24b+30c = 6(a-4b+5c)
f)12ab²+16b² = 4b(3ab+4b)Zad 12
Przedstaw w postaci iloczynu
a) (x+y) × a +(x+y) × b = (x+y)(a+b)
d) (a-1)(b+c)-(a-1)(b-c) = (a-1)(b+c-(b-c)) = (a-1)2c= 2c(a-1)


Sprawdź czy umiesz UMIEM :)))

zad 1
Po wyłączeniu wspólnego czynnika przed nawias wyrażenie
5x-15xy-10
przyjmuje postać :
C. 5(x-3xy-2)


zad 2

Wyrażenie 2a²b²-8a²b jest równe iloczynowi :


C. 2ab(ab-4a)

zad 3
PODSTAWA PROSTOPADŁOŚCIANU JEST KWADRATEM O BOKU a. OBJĘTOŚĆ TEGO PROSTOPADŁOŚCIANU WYNOSI 8a²+4a³.To wysokość wynosi :


D.8+4a

Pozdrowka

matematyka-sos.ucoz.ru