Zad.1. Uzupełnij zdania, korzystając z poniższych pojęć.
gametofit,sporofit,rodnia,plemnia

a)Pokoleniem samożywnym jest ....
b)Pokoleniem rozmnażającym się bezpłciowo jest ...
c) Na szczycie gametofitu męskiego powstają ...
d) Zarodnia powstaje na szczycie ..

Zad.2. Obok zdań zawierających prawdziwe informacje wpisz P, a obok fałszywych F

... Organami mszaków są liście łodygi i korzenie.
... Chwytniki przytwierdzają gametofit do podłoża.
... Mszaki pobierają wodę za pomocą chwytników.
... Sporofit mszaków ma postać ulistnionej łodyżki.
... Zygota jest wynikiem zapłodnienia.
... Na szczycie sporofitu powstają rodnie i plemnie.
... Mszaki są roślinami wodnymi.

Zad.3. Na podstawie ilustracji mchu załączonego w załączniku [trochę nie wyraźny] wykonaj polecenia:
a) Zaznacz poniższe elementy na ilustracji 1 czyli tej gdzie jest ta duża roślinka
- k. czerwonym pokolenie rozmnażające się płciowo
- k. żółtym pokolenie samożywne
- k. niebieskim pokolenie powstające w wyniku zapłodnienia.

b) w podanych zdaniach podkreśl prawidłowe informacje

Ilustracja 2. [ta mała] przedstawia { rodnię/zarodnię} - twór powstający na szczycie {sporofitu/gametofitu }, w którym znajduje się ogromna liczba {nasion/zarodników}. W sprzyjających warunkach powstaje z nich {splątek/chwytnik}, z którego wyrasta {sporofit/gametofit} w postaci {ulistnionej/bezlistnej} łodyżki

Daje dużo punktów, jak NIE UMIECIE nie musicie robić zadania 3 .

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T22:08:28+02:00
Zadanie 1
a). Pokolenie samożywnym jest gametofit.
b).Pokoleniem rozmnażającym się bezpłciowo jest sporofit.
c). Na szczycie gametofitu męskiego powstają plemnie.
d). Zarodnia powstaje na szczycie rodni.

Zadanie 2
Organami mszaków są liście łodygi i korzenie. - fałsz
Chwytniki przytwierdzają gametofit do podłoża. - prawda
Mszaki pobierają wodę za pomocą chwytników. - prawda
Sporofit mszaków ma postać ulistnionej łodyżki. - fałsz
Zygota jest wynikiem zapłodnienia. - prawda
Na szczycie sporofitu powstają rodnie i plemnie. - fałsz
Mszaki są roślinami wodnymi. - fałsz

Zadanie 3
b). Ilustracja 2. przedstawia zarodnię - twór powstający na szczycie sporofitu, w którym znajduje się ogromna liczba zarodników. W sprzyjających warunkach powstaje splątek, z którego wyrasta gametofit w postaci ulistnionej łodyżki.


;P
49 3 49
2010-03-28T22:18:28+02:00
1.
a-gametofit
b-rodnia
c-plemnie
d-sporofit

2.
a) P
b)P
c)F
d)F
e)P
f)F
g)F


3.


tekst:
a)zarodnię
b)sporofitu
c)zarodnikow
d)splątek
e)gametofit
f)ulistnionej lodyzki


wszystko powinno byc dobrze, bo bralam z ksiazki;]]


chwytnie=korzenie!
29 3 29